Parohia "Sfantul Vasile cel Mare" - Buzau

marți, septembrie 25, 2007

Istorii cu tâlc: Sfatul Sfântului Macarie

Istorii cu tâlc: Sfatul Sfântului Macarie

Un om s-a dus odată la Sfântul Macarie în pustie şi i-a cerut să-i arate un mijloc de a muri fericit.
– Mergi în curtea bisericii şi defaimă morţii, a fost răspunsul.
Tânărul a făcut după cum a fost sfătuit şi când s-a întors la Macarie a fost întrebat de răspunsul morţilor.
– Nimic, a răspuns tânărul.
– Mergi atunci mâine şi laudă-i, i-a zis Macarie.
Tânărul după ce a făcut întocmai s-a întors şi a zis:
– Nici acum nu mi-au răspuns nimic. Atunci sfântul i-a zis:
– Ascultă fiul meu, dacă vrei să trăieşti bine şi să mori fericit, atunci fii asemenea celor morţi, adică nu căuta lauda sau defăimarea oamenilor, ci lasă-te în grija bunătăţii şi îndurării lui Dumnezeu. (Grigorie Comşa, O mie de pilde)

duminică, septembrie 16, 2007

Mesajul de binecuvântare pentru deschiderea anului şcolar 2007-2008

Biserica binecuvintează şi sprijină educaţia
Mesajul de binecuvântare pentru deschiderea anului şcolar 2007-2008 al Înalt Preasfinţitului Mitropolit Daniel, Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Române

Întrucât cei mai mulţi elevi, învăţători şi profesori ai şcolilor care încep în data de 17 septembrie 2007 noul an şcolar sunt fii duhovniceşti ai Bisericii, adresăm cu multă preţuire şi bucurie un mesaj de binecuvântare tuturor învăţătorilor, profesorilor, elevilor şi părinţilor acestora, rugând pe Hristos-Domnul, Învăţătorul mântuirii noastre, să lumineze cu harul iubirii Sale pe dascăli şi pe discipolii lor în lucrarea sfântă a educaţiei ca îmbogăţire de cunoştinţe şi formare de conştiinţe, ca dobândire a înţelepciunii, cum se spune în rugăciunile Bisericii la deschiderea anului şcolar. Iar înţelepciunea se vede mai ales acolo unde inteligenţa minţii se uneşte cu bunătatea inimii, libertatea cu responsabilitatea, ştiinţa cu spiritualitatea, teoria cu practica, competiţia cu spiritul colegialităţii şi al convivialităţii.
În istoria românilor, primele şcoli s-au organizat în tinda sau în incinta bisericii, iar preotul sau cântăreţul bisericesc, numit şi dascăl, au împlinit adesea şi slujirea de învăţător al copiilor din parohie.
De asemenea, primele cărţi tipărite în limba română au fost cărţi de cult sau de explicare a Evangheliilor din duminici şi sărbători, ca de pildă Cartea românească de învăţătură sau Cazania Mitropolitului Varlaam al Moldovei, pe care Biserica noastră l-a trecut anul acesta în rândul sfinţilor din calendar, alături de alţi sfinţi ierarhi, dascăli ai cultivării limbii române, ca Mitropoliţii Dosoftei al Moldovei, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălu ai Ţării Româneşti.
Întrucât noua Lege a Cultelor prevede că în România cultele religioase oficial recunoscute, deşi autonome faţă de Stat, pot fi parteneri sociali ai Statului, este necesar ca Biserica să coopereze cu Şcoala pentru ca elevii din parohii să fie încurajaţi şi sprijiniţi să folosească timpul educaţiei ca pe un dar şi o datorie a formării lor culturale şi morale.
Această cooperare a Bisericii cu Şcoala este necesară mai ales când se constată fenomene ca abandonul şcolar şi absenteismul sau nevoia de sprijin moral şi afectiv pentru elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, sau sprijin material pentru elevii săraci.
Profesorii de religie sunt îndemnaţi, de asemenea, să contribuie mai intens la sensibilizarea parohiilor pentru a sprijini elevii care au nevoie de ajutor moral sau material pentru ca educaţia să nu fie o sarcină grea, ci o şansă binecuvântată.
Educaţia copiilor şi tinerilor României trebuie privită ca fiind cea mai necesară şi preţioasă investiţie pe termen lung a Statului şi a societăţii româneşti, deoarece educaţia făcută bine şi la timpul potrivit este temelia reuşitei tinerilor României pe plan naţional şi internaţional, cultivând deodată profesionalismul şi demnitatea.
Binecuvintează, Doamne, pe toţi copiii şi tinerii ţării noastre, pe dascălii şi părinţii lor, precum şi pe toţi cei ce sprijină educaţia ca fiind o lucrare nobilă şi mult folositoare, de îmbogăţire în cunoştinţe şi creştere în virtuţi!

† DanielMitropolitul Moldovei şi BucovineiPatriarh ales al Bisericii Ortodoxe Române