Parohia "Sfantul Vasile cel Mare" - Buzau

joi, decembrie 24, 2009

"Nasterea lui Hristos sa va fie de folos!"


"Nasterea lui Hristos sa va fie de folos!"


Sarbatoarea Nasterii Domnului sa va fie prilej de pace, bucurie si armonie duhovniceasca in familie!

"Sa va dea Domnul tot ce doriti!"

Sarbatori binecuvantate!

Parintele Marcel Panait

joi, decembrie 03, 2009

Unde se află Turnul Babel? Despre Facere 11, 9

Istoria primordială se încheie cu episodul „Turnului Babel“ (Facere 11, 9), care explică împrăştierea oamenilor pe tot pământul şi diversitatea lingvistică şi certifică o ultimă decădere în şirul suferit de umanitate începând cu păcatul protopărinţilor. Textul oferă chiar o etimologie populară, un joc de cuvinte, între numele cetăţii unde a fost zidit Turnul Babel (Babilon) şi verbul ebraic balal, „a amesteca“.
Starea de dinainte de Turnul Babel era diferită de cea actuală. Oamenii se înmulţiseră după potop, după cum este descris în „tabelul naţiunilor“ din Facere 10, unde sunt în total 70 de nume gentilice. Dar diversitatea aceasta păstra încă o coeziune a firii omeneşti, o unitate exprimată de Facere 11, 1: „În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi.“ Unitatea limbii semnifică evident comunicarea, ca suport al comuniunii oamenilor.
Prin construcţia cetăţii şi a turnului oamenii au încercat recucerirea paradisului, fapt sugerat de venirea lor dinspre răsărit (Facere 11, 2), pentru că la răsărit fusese izgonit Adam. Biblia sinodală traduce Facere 3, 24 după Septuaginta: „Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden“, dar în ebraică în loc de „în preajma“ (gr. apenanti mai exact „în faţa“) se spune qedem, la „răsărit“. În plus, după crima împotriva fratelui său, Cain se refugiază în „ţinutul Nod şfugăţ, la răsărit de Eden“ (Facere 4, 16). Venind deci dinspre răsăritul unde ajunsese Adam după ce a pierdut raiul şi unde fugise Cain după fratricid, oamenii îşi caută locul lor de origine, însă nu mai găsesc Edenul.
Turnul Babel, în loc de Eden
De aceea putem deduce că cetatea şi Turnul Babel se doresc ca un surogat al Edenului dispărut. De data aceasta oamenii se căznesc să-şi construiască singuri locul. Dacă Edenul fusese „sădit“ de Iahve (Facere 2, 8), fiind o grădină sau mai bine zis o livadă cu pomi (2, 15), „plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat“ (2, 9), Babelul este construit din cărămizi şi smoală (Facere 11, 3-4). Naturii vii i se opune de către om materialul de construcţie, fabricat special. Intuim aici şi o polemică împotriva urbanizării, mai ales că prima cetate, Enoh, a fost zidită chiar de primul om blestemat, ucigaşul Cain (Facere 4, 17).
Construcţia are o motivaţie arogantă: „Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă“ (Facere 11, 4). Turnul al cărui vârf trebuie să ajungă la cer păstrează o aluzie la religia babiloniană, în care templul putea avea forma unei piramide în trepte, ziguratul. După ce descrie încetarea conflictului dintre zei, crearea lumii şi a omenirii, epopeea babiloniană a creaţiei, Enuma eliş, relatează că zeii Anunnaki îi clădesc marelui zeu Marduk Babilonul, după ce un an de zile modelează cărămizi. Construcţia din mijlocul Babilonului, numită Esagila, reprezentând templul dedicat lui Marduk, seamănă în descriere cu Turnul Babel: „Au înălţat vârful lui Esagila ajungând ca Apsu/Au construit turnul înalt ca Apsu“ (tăbliţa VI, în: ANET, ed. 3, 1969, p. 69). Apsu era oceanul sau abisul acvatic, ceea ce sugerează înălţimea corespunzătoare a lui Esagila, al cărui nume înseamnă în sumeriană „Casa al cărei vârf este înalt“. De fapt, vârful lui Esagila este ziguratul situat în partea de nord, numit Etemenanki, „Casa platformei cerului şi pământului“, în şapte trepte, atingând înălţimea de 90 de metri. Preoţii babilonieni citeau în fiecare an nou (akitu) epopeea creaţiei, învăţând practic că Babilonul şi complexul lui sacru reprezintă prima construcţie a lumii, făcută chiar de zei. Prin înălţime şi centralitate templul şi ziguratul devin axa lumii, buricul pământului, locul unde se odihnesc zeii, unde sacrul şi profanul comunică. Dar pentru Vechiul Testament, Babilonul şi templele sale idolatre devin simbol al decăderii şi rătăcirii. Dacă în akkadiană numele său înseamnă „poarta zeului“ (bab ilu), în ebraică numele său, Babel, este explicat prin „confuzie“, „amestec“ (balal).
Construcţia semeţiei umane
Faima pe care o doreau constructorii se referă la „nume“, aşa cum apare în original. Oamenii îşi doreau un „nume“ mare, nesocotind astfel binecuvântarea divină acordată fiului lui Noe, Sem, în numele „Dumnezeului său“ în Facere 9, 26. În ebraică, Sem înseamnă chiar „nume“ (şem), arătând că adevăratul (re)nume se obţine nu autonom, ci prin Dumnezeu. Babilonul îşi făurea astfel un nume prin sine, izolat de Dumnezeu, oamenii încercând să transforme implicarea în construcţie într-un liant al firii lor care se afla în preajma împrăştierii: „să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul“ (11, 4).
Chemarea lui Avraam din Facere 12 va sugera cum se primeşte numele. Dumnezeu îi promite că va ridica din el un popor mare, cu un nume mărit, în care se vor binecuvânta toate popoarele: „Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare. ş…ţ Şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului“ (12, 2-3). Prin aceasta, Avraam vindecă slava deşartă a Turnului Babel, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu tuturor neamurilor, iar autorul biblic arată cum credinţa lui Avraam devine adevăratul liant al popoarelor împrăştiate.
Babilonul devine în literatura biblică o imagine a răutăţii. Isaia 13-14 conţine profeţii împotriva Babilonului, a cărui distrugere este anunţată: „Atunci Babilonul, podoaba împărăţiilor, cununa mândriei Caldeilor, fi-va ca Sodoma şi ca Gomora, pe care Dumnezeu le-a nimicit. Nu va mai fi locuit în veci şi din neam în neam. ş…ţ Ci numai animale sălbatice se vor sălăşlui într-însul, şi bufniţele vor locui prin case, struţii îşi vor face cuiburi acolo şi oameni cu chip de ţap vor juca în acel loc“ (13, 19-21). El este simbolul demonicului, iar regele Babilonului, numit „Lucifer“ (luceafăr, „stea strălucitoare“ în Biblia sinodală) şi „fecior al dimineţii“ (14, 12), se pogoară în iad (şeol), „în cele mai de jos ale adâncului“ (14, 15) pentru că a cugetat în sine: „Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! ş…ţ Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi“ (14, 13-14). Sfinţii Părinţi îl identifică pe regele Babilonului care dorea să uzurpe tronul lui Dumnezeu cu diavolul (cf. Sf. Vasile cel Mare, Comentariu la cartea profetului Isaia, 88).
În Psalmul 136 întâlnim o imagine şi mai surprinzătoare. Israeliţii exilaţi în Babilon sunt puşi să cânte psalmii Sionului (v. 3), dar ei refuză, răspunzând că nu pot cânta cântarea Domnului în pământ străin. În final, cei exilaţi jubilează într-o explozie de cruzime: „Fiica Babilonului, ticăloasa! Fericit este cel ce-ţi va răsplăti ţie fapta ta pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca şi va lovi pruncii tăi de piatră“ (v. 8-9). De se sunt fericiţi cei care ucid copii nevinovaţi, fie ei şi babilonieni? De ce trebuie executaţi atât de barbar?
Babilonul, „mintea amestecată“
Cu siguranţă, trebuie să plecăm, pentru a înţelege textul, de la simbolul Babilonului de care am discutat. Sf. Vasile cel Mare interpretează în aceeaşi manieră simbolică: „Observă că Psalmul nu îl fericeşte pe cel care îl ucide oricum pe copilul babilonian, ci vrea mai întâi ca pruncii lor nou-născuţi să fie nimiciţi, nelăsându-i să ajungă să crească, pentru ca să nu sporească mai mult în răutate. Iar în al doilea rând că nu în orice fel sunt ucişi. Căci îl fericeşte pe cel care învinge şi întrece cu înţelepciunea sa naşterea de prunci a minţii amestecate, care se cheamă Babilon (amestecare), iar apoi îi izbeşte de stâncă. Iar Stânca, şi în acest (pasaj), este Hristos. Cel care loveşte învăţăturile rele de cuvântul adevărului, acela este cel care zdrobeşte pruncii babilonieni de piatră. De aceea, dacă pruncii Babilonului sunt învăţăturile eterodocşilor, care tulbură sufletul celui care (le) primeşte, copilul babilonian prins (trebuie) să fie (foarte) bine zdrobit de stâncă.“ (Comentariu la Isaia, 272).
Ieremia anunţă în cuvintele îndreptate împotriva Babilonului (cap. 50-51), că zeii babilonieni (Bel sau Marduk, numit aici Merodac) sunt distruşi (50, 2). Poporul ales trebuie să fugă din Babilon (50, 8), pentru că cetatea va fi distrusă. „De s-ar ridica Babilonul până la cer şi de şi-a întări întru înălţime cetatea sa, tot vor veni din porunca Mea pustiitorii, zice Domnul“ (51, 53). Ridicarea Babilonului până la cer sugerează desigur semeţirea sa, fiind o aluzie în egală măsură şi la reprezentarea Babilonului (Templul Esagila) ca având vârful comparabil cu Apsu, din Enuma eliş.
Babelul fiecăruia dintre noi
Dar putem merge mai departe. Dacă istoric Turnul Babel este localizat în Babilon, prin identificarea cu ziguratul dedicat lui Marduk, totuşi în sens duhovnicesc Babelul rămâne o realitate interioară a lumii căzute. Fiecare om semeţ îşi ridică în suflet un turn Babel şi sfârşeşte în confuzia creată de dorinţa „numelui“ mare. La întrebarea formulată în titlu răspundem prin observarea Turnului Babel drept o ispită permanentă a omenirii pervertite.
În Faptele Apostolilor 2, instituirea Bisericii la Cincizecime înseamnă rebodândirea, prin Pogorârea Duhului Sfânt, a unităţii omenirii împrăştiate la Turnul Babel. Cincizecimea devine, putem spune, un Babel întors. Biserica fiind adunată „în acelaşi loc“ (epi to auto) (v. 1), peste fiecare dintre cei prezenţi s-au aşezat „limbi (glossai) ca de foc“ (v. 3) şi „au început să vorbească în alte limbi (glossai)“ (v. 4). Se repară astfel „confuzia“ (în Septuaginta synchysis, în ebraică Babel) limbii (glossa) din Facere 11, 7, 9.
Prin primirea Duhului, confuzia provocată de Turnul Babel este vindecată şi duce la comuniunea adunării în acelaşi loc sau, cum interpreta Sf. Vasile cel Mare, provoacă strivirea gândurilor „babiloniene“ ale omului pe Stânca-Hristos.

miercuri, decembrie 02, 2009

“Cat de greu vor intra bogatii in imparatia cerurilor!”

Preluam mai jos, integral, omilia Sfantului Ioan Gura de Aur la pericopa evanghelica a Tanarului bogat. Sfantul Parinte pune in evidenta cateva lucruri esentiale: faptul ca tanarul a venit cu inima buna si ravnitoare la Hristos, dar a venit la El nu ca la Fiul lui Dumnezeu, ci ca la un intelept. Faptul ca nu avea viclenie si scop rau, in intrebarea lui (nu incerca nicidecum, precum altii, sa Il prinda in cuvant), dar era impatimit, era bolnav de patima agoniselii, a averii. Si, intr-un final, faptul ca Hristos chiar s-a referit la bogati propriu-zis si la iubirea de arginti propriu-zis cand a spus ca „mai usor este a trece camila prin urechile acului decat a intra bogatul in imparatia Cerului“. Aviz celor care astazi si oricand au relativizat gravitatea acestui pacat mortal, al dorintei de imbogatire, al iubirii dupa “a avea” tot mai mult!
Fireste, orice patima care robeste sufletul face ca mantuirea noastra sa fie cu neputinta. Putem inlocui patima iubirii de arginti cu propriile noastre „averi”, patimi, bagaj de prejudecati provenit din eul nostru egoist. Suntem impatimiti, dar arde si o ravna in inima noastra, dorim, parca sa scapam din paienjenisul pamantesc din jurul nostru. Simtim ca traim o viata „omeneasca, prea omeneasca”! Multi incepem asa, cu ravna si cu cautarea sincera si fierbinte: Cum sa ne mantuim? ... Dar ce facem, odata hotarati sa pasim inspre vesnicie? Vom merge oare la Hristos ca la un oarecare invatator, ca la un intelept? Vom privi la invatatura ortodoxa, adica la raspunsul vesniciei, ca la una oarecare, preferand mai degraba propriile „descoperiri” si prejudecati ale mintii noastre? Vom pleca oare, intristati, deoarece cuvantul Mantuitorului este prea greu, impatimirea prea mare ca sa o taiem de la noi? Sa nu fie…
Sa incercam, cu ajutorul Sfantului Ioan Gura de Aur, sa invatam sa facem altfel decat tanarul acesta bogat, iubit de Hristos, dar care a preferat dragostea sa de averi… Sa invatam sa nu umblam, innebunind cu totul, pentru a ne hrani patimile din noi mai mult si mai mult, parându-ni-se ca facem bine, ca implinim toare poruncile si ca il slujim pe Dumnezeu, ci sa invatam, cu rabdare, sa le taiem de la noi, stiind ca aceasta cu neputinta este prin fortele noastre omenesti, dar cu putinta prin harul lui Dumnezeu:

„Si iata, venind un tinar la El, I-a zis: „Invatatorule bune, ce sa fac pentru ca sa mostenesc viata de veci?” (Matei 19, 16) [OMILIA LXIII]
“Unii il defaima pe tinarul acesta, spunind ca era viclean si rau, ca a venit la Iisus spre a-L ispiti; eu insa nu voi sta la indoiala sa spun ca era un iubitor de argint, un om biruit de averi, pentru ca si Hristos tot aceasta mustrare i-a facut. Nu-l socotesc deloc viclean. Si e primejdios sa indraznesti sa te pronunti asupra unor lucruri pe care nu le cunosti, mai cu seama atunci cind ai de gind sa invinuiesti. De altfel si evanghelistul Marcu inlatura banuiala ca tinarul acesta ar fi un ispititor. El spune: „A alergat la El si ingenunchind inaintea Lui, il ruga” (Marcu 10, 17); Si: „Cautind la el Iisus, l-a iubit” (Marcu 10, 21).
Tirania banilor este mare; dovada, tinarul acesta. De-am savirsi toate virtutile, dragostea de bani le prihaneste pe toate. Pe buna dreptate a spus Pavel ca este radacina tuturor relelor: „Iubirea de argint este radacina tuturor relelor“. (I Tim. 1, 10).
- Dar pentru ce Hristos i-a raspuns, zicind: „Nimeni nu este bun” . (Matei 19, 17)
- Pentru ca tinarul a venit la El ca la un simplu om, ca la unul din cei multi, ca la un invatator iudeu. De aceea si Hristos ii vorbeste ca om. Totdeauna Hristos vorbeste cu cei care vin la El potrivit socotintei ce o au ei despre El. De pilda: „Noi ne inchinam la ceea ce stim” (In 4, 22); si: „Daca marturisesc Eu de Mine insumi, marturia Mea nu este adevarata” (In 5, 31). Acum cind zice: „Nimeni nu este bun“, nu graieste asa pentru a arata ca nu este bun – Doamne fereste! -, ca n-a spus: „Nu sint bun”, ci: „Nimeni nu este bun”, adica nici un om. Si iarasi, cind spune aceasta nu o spune pentru a lipsi pe oameni de bunatate, ci pentru a pune bunatatea oamenilor in comparatie cu bunatatea lui Dumnezeu. De aceea a si adaugat: “Decit unul Dumnezeu“.
Si n-a spus: „Decit Tatal Meu“, ca sa afli ca nu S-a descoperit tinarului pe El insusi. Tot asa si mai inainte a numit pe oameni rai, zicind: „Daca voi, fiind rai, stiti sa dati daruri bune fiilor vostri” (Matei 7, 11); i-a numit rai, fara sa numeasca intreaga fire omeneasca rea – ca „voi” nu inseamna: „voi oamenii” -, ci i-a numit asa, comparind bunatatea oamenilor cu bunatatea lui Dumnezeu; de aceea a si adaugat: „Cu cit mai virtos Tatal vostru va da cele bune celor care cer de la El“.
- Dar ce L-a facut pe Hristos, m-ar intreba cineva, sau la ce I-a folosit ca sa-i raspunda tinarului asa?
- Hristos voia sa-l ridice incetul cu incetul la cunoasterea de Dumnezeu si sa-l invete sa nu mai fie lingusitor; voia sa-l desprinda de cele de pe pamint si sa-l apropie de Dumnezeu; voia sa-l convinga sa caute cele viitoare, sa stie ce este adevaratul Bine, radacina si izvorul tuturor bunatatilor; si numai pe acest Bine, pe Dumnezeu, sa-L cinsteasca. Si alta data, cind Hristos a spus: „Sa nu numiti pe nimeni invatator pe pamint” (Matei 23, 10), a spus-o pentru a arata deosebirea dintre El si alti invatatori si pentru ca lumea sa stie ca El este principiul tuturor lucrurilor.
Mare rivna avea tinarul acesta de I-a pus Domnului o astfel de intrebare! A venit la Hristos sa-L intrebe de viata vesnica, in timp ce altii veneau minati de alte pricini: unii sa-L ispiteasca, altii ca sa-i vindece, sau pe ei sau pe altii.
Pamintul, adica sufletul tinarului, era bun si gras, dar multimea spinilor inabusea saminta. Uita-te ca era chiar pregatit pentru ascultarea poruncilor; il intrebase doar: „Ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci?” Era deci gata sa faca tot ce-i va spune Hristos. Daca ar fi venit la Hristos ca sa-L ispiteasca, evanghelistul ne-ar fi spus-o, cum a facut cu altii, de pilda cu legiuitorul (Matei 22, 35-39). Iar daca evanghelistul ar fi tacut, n-ar fi ingaduit Hristos ca tinarul sa ramina tainuit, ci sau l-ar fi mustrat pe fata sau ar fi dat sa inteleaga ca e un ispititor, ca sa nu creada ca L-a inselat, ca s-a putut ascunde de El si prin aceasta sa se vatame. Daca ar fi venit sa-L ispiteasca, n-ar fi plecat intristat de ce auzise. Fariseii niciodata n-au plecat intristati, ci se salbaticeau cind li se inchidea gura. Tinarul acesta nu; ci a plecat trist; semn puternic ca n-a venit la Hristos cu gind rau, ci cu gind slab; semn puternic ca dorea viata vesnica, dar era stapinit de o alta patima, o patima foarte cumplita.
Cind Hristos i-a spus: „Daca voiesti sa intri in viata, pazeste poruncile“, el L-a intrebat: „Care?” (Matei 19, 17-18). Nu L-a ispitit – Doamne fereste! -, ci credea ca sint alte porunci in afara de cele din lege, care puteau sa-l ajute sa intre in viata; iar aceasta arata ca dorea cu tarie sa indeplineasca si aceste porunci. Apoi, cind Hristos i-a spus poruncile legii, el i-a raspuns: „Pe toate acestea le-am pazit din tinerete” (Matei 19, 20). Si nu s-a oprit aici, ci-L mai intreaba iarasi: „Ce imi mai lipseste inca?“ (idem).
Si intrebarea aceasta era un semn al puternicei lui dorinte de a mosteni viata de veci. Nu era putin lucru sa creada ca-i mai lipseste ceva, ca nu-i sint de ajuns cele spuse, ca sa dobindeasca ce dorea!
- Ce-i spune Hristos?
- Pentru ca avea sa dea o mare porunca, adauga si rasplata, spunind: „Daca vrei sa fii desavirsit, mergi, vinde-ti averile si le da saracilor si vei avea comoara in cer; si vino si urmeaza Mie!“ (Matei 19, 21).
Ai vazut cite premii, cite cununi da celor care merg pe drumul acesta de lupta? Daca tinarul L-ar fi ispitit, Hristos nu i-ar fi grait asa. Ii graieste asa, ca sa-l atraga la El; ii arata ca il asteapta mare rasplata; lasa totul la libera lui alegere si pune in umbra prin tot ce spune aparenta greutate a sfatului Sau. De aceea, inainte de a-i vorbi de lupta si oboseala, ii arata premiul, zicind: „Daca vrei sa fii desavirsit”; apoi ii spune: „Vinde-ti averile si le da saracilor”; si indata ii vorbeste iarasi de rasplati: „Vei avea comoara in cer”; si „vino si urmeaza Mie”. Iar urmarea lui Hristos are mare rasplata: „Si vei avea comoara in cer”. Pentru ca era vorba de averi, Hristos l-a sfatuit sa se lipseasca de toate; dar ii arata ca nu i se vor lua averile, ci se vor mai adauga altele la acelea pe care le are si ca are sa primeasca mai mult decit i-a poruncit sa dea; dar nu numai mai mult, ci cu atit mai mult cu cit cerul e mai mare decit pamintul si inca si mai mult. A spus „comoara”, ca sa arate, atit cit se poate omeneste arata, cit de bogata este rasplatirea; ca nu se pierde, ca nu poate fi furata. Nu-i de ajuns sa dispretuiesti banii si averile, ci trebuie sa hranesti cu ele pe saraci si inainte de toate sa urmezi lui Hristos, adica sa faci toate cele poruncite de El, sa fii gata de junghiere, de moarte in fiecare zi.
„Daca cineva voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea lui si sa-Mi urmeze Mie” (Matei 16, 24). Porunca aceasta de a-ti varsa singele e cu mult mai mare decit porunca de a te lipsi de averi; si nu putin ajuta la aceasta despartirea de averi.
„Auzind, tinarul a plecat intristat” (Matei 19, 22). Evanghelistul, ca si cum ar fi vrut sa arate ca a patimit ceva firesc, a zis: „Ca avea avutii multe“.
Nu sint stapiniti de patima aceasta cei care au putine averi la fel ca aceia care sint inconjurati de multe avutii! Dragostea de avutii este mai tiranica la acestia din urma. Am spus mereu si nu voi inceta de a o spune ca inmultirea averilor aprinde mai mult flacara, ii face mai saraci pe cei bogati; ca bogatia le inmulteste dorinta si-i face sa duca lipsa de multe. Uita-te si aici cit de puternica era dragostea de averi la tinarul acesta! Se apropiase de Domnul cu bucurie si cu dorinta de a ajunge mai bun; dar cind Hristos i-a poruncit sa se desparta de averi, dragostea de averi l-a apasat si l-a ingreuiat atita, ca nu l-a mai lasat sa mai graiasca ceva, ci l-a facut sa plece tacut, trist si amarit.
Ce a spus Hristos? „Cit de greu vor intra bogatii in imparatia cerurilor!” (Matei 19, 23).
Hristos nu defaima averile, ci pe cei stapiniti de averi. Daca un bogat intra cu greu in imparatia cerurilor, cu mult mai greu lacomul. Daca esti impiedicat sa intri in imparatia cerurilor cind nu dai averile tale, gindeste-te ce foc stringi pe capul tau cind iei averile altora!
- Dar pentru ce Hristos a spus ucenicilor ca bogatul va intra cu greu in imparatia cerurilor, cind ucenicii erau saraci si n-aveau nimic?
- Ca sa-i invete sa nu se rusineze de saracie; isi indreptateste oarecum porunca ce le-o daduse de a nu avea nici un fel de avere (Matei 10, 9-10).
Cind a spus ca e greu, a spus mai mult chiar, a spus ca e si cu neputinta; si nu simplu cu neputinta, ci a spus cu tarie ca e cu neputinta, aratind lucrul acesta cu pilda camilei si a acului.
„Mai lesne este sa intre camila prin urechile acului, decit bogatul in imparatia cerurilor” (Matei 19, 24). Prin aceasta pilda Hristos a aratat ca nu mica este rasplata pentru cei care sint bogati si pot sa filozofeze. De aceea a si spus ca aceasta e lucrarea lui Dumnezeu, ca sa arate ca cel care vrea sa indeplineasca porunca are nevoie de mult har.
Tulburindu-se ucenicii la auzul acestor cuvinte, Hristos a spus: „Aceasta este cu neputinta la oameni, dar la Dumnezeu toate-s cu putinta” (Matei 19, 26).
- Dar pentru ce s-au tulburat ucenicii cind ei erau saraci, ba chiar foarte saraci? Pentru ce dar s-au tulburat?
- S-au tulburat, pentru ca se intristau de mintuirea celorlalti oameni, pentru ca aveau mare dragoste de toti oamenii, pentru ca isi si capatasera inima de invatatori. Cuvintele lui Hristos i-au facut sa tremure si sa se teama atit pentru intreaga lume, incit au avut nevoie de multa mingiiere. De aceea Hristos S-a uitat mai intii la ei si apoi le-a zis: „Cele cu neputinta la oameni sint cu putinta la Dumnezeu”. A mingiiat sufletul lor cutremurat de spaima cu privirea Lui blinda si dulce.
Dupa ce le-a potolit nelinistea – ca aceasta a aratat-o evanghelistul prin cuvintul: „privind la ei” -, ii incurajeaza cu cuvintul, le vorbeste de puterea lui Dumnezeu si asa ii face sa aiba incredere.
Iar daca vrei sa afli in ce chip ajunge cu putinta ceea ce-i cu neputinta, asculta. Hristos n-a spus: „Cele cu neputinta la oameni sint cu putinta la Dumnezeu” ca sa te descurajeze si sa te faca sa te departezi de virtutea aceasta ca fiind cu neputinta de indeplinit, ci ca sa te gindesti la maretia acestei fapte, ca sa sari cu usurinta la indeplinirea ei, ca sa rogi pe Dumnezeu sa-ti ajute in aceste lupte frumoase si sa dobindesti viata vesnica.
- Dar cum pot ajunge cu putinta cele cu neputinta?
- Daca te lepezi de averi, daca te desparti de bani, daca smulgi din sufletul tau pofta cea rea. Ca savirsirea unei astfel de fapte nu se datoreste numai lui Dumnezeu; Hristos a grait asa ca sa arate maretia acestei fapte. Asculta ce spune indata. Cind Petru I-a spus: „Iata noi am lasat toate si Ti-am urmat Tie” si L-a intrebat: „Ce, oare, va fi noua?” (Matei 19, 27), Hristos, dupa ce a aratat care e rasplata lor, a adaugat: „Si oricine a lasat case sau tarine sau frati sau surori sau tata sau mama va lua insutit si viata vesnica va mosteni“. Asa ajung cu putinta cele cu neputinta !
- Dar cum poate bogatul lasa toate averile sale? ma intrebi. Cum mai poate iesi la suprafata cel care a fost cufundat intr-o pofta atit de mare de averi?
- Daca va incepe sa se desparta de cele ce are, daca va renunta la tot ce e de prisos.Facind asa, va putea merge si mai departe, si va alerga mai usor pe aceasta cale.
Nu cauta, dar, sa faci totul dintr-o data; ci, daca ti se pare greu sa te lepezi dintr-o data de averi, paseste pe scara aceasta, care te duce la cer, incetul cu incetul, treapta cu treapta. Dupa cum celor bolnavi de friguri, carora li se varsa fierea in ei, nu numai ca nu li se stinge setea daca maninca si beau, ci li se aprinde si mai mult arsita, tot asa si cu iubitorii de averi; acestia aprind si mai mult pofta aceasta rea – mai amara chiar decit fierea – daca o hranesc cu averi. Atunci o sting, cind scot din sufletul lor pofta de cistig, dupa cum mincarea putina si golirea stomacului scapa pe om de boala de fiere.
- Dar cum ajungi sa-ti scoti din suflet pofta de cistig?
- Daca te gindesti ca nu-ti va inceta pofta de cistig atita vreme cit esti bogat, atita vreme cit te topesti de dorinta de a avea mai mult. Odata scapat de averi, vei pune capat si acestei boli. Nu umbla, dar, dupa cit mai multe averi, ca sa nu umbli dupa lucruri ce nu le poti atinge, ca sa nu te imbolnavesti de o boala fara leac, ca sa nu ajungi un om vrednic de mila, innebunit dupa averi.
Raspunde-mi la intrebarea aceasta: Cine se chinuie si sufera: Cel care doreste mincaruri si bauturi scumpe si nu-si poate satisface pofta cum vrea sau cel care nu are aceasta pofta? Negresit, cel care pofteste, dar nu poate sa aiba parte de ce pofteste. Atit este de dureros sa nu-ti poti satisface pofta cind poftesti ceva si sa nu bei cind iti este sete, ca Hristos, vrind sa ne descrie chinul din iad, ni l-a zugravit sub chipul unui om care nu-si poate satisface dorinta; ne-a dat ca pilda pe bogatul care se pirjolea de sete; dorea o picatura de apa si n-o putea avea; asa se chinuia. Deci omul care dispretuieste banii si averile pune capat poftei; iar cel care vrea sa se imbogateasca si umbla dupa cit mai multe bogatii isi aprinde si mai mult pofta si n-o stinge niciodata; de-ar cistiga mii de talanti, pofteste altii tot pe atit de multi; de-i cistiga si pe acestia, pofteste altii de doua ori pe atitia; si, mergind tot asa inainte, doreste ca totul sa i se prefaca in aur: si muntii si pamintul si marea. Este innebunit de o nebunie noua si infricosata, care nu poate fi niciodata stinsa.
Si ca sa cunosti ca raul acesta nu-l opreste adaugindu-i mereu noi averi, ci luindu-i averile, ia aminte la cele ce-ti spun: Daca ti-ar veni vreodata pofta nebuneasca sa zbori si sa mergi prin vazduh, spune-mi cum ti-ai potoli pofta aceasta nebuna? Ti-ai face, oare, aripi, ti-ai construi, oare, alte mijloace de zburat sau ti-ai convinge mintea ca doresti lucruri imposibile si ca nu trebuie sa incerci asa ceva? Negresit ca ti-ai convinge mintea.
- Dar e cu neputinta sa zbori, mi-ai raspunde.
- Dar e mai cu neputinta sa afli hotar poftei acesteia. Este mai usor ca oamenii sa ajunga sa zboare, decit sa puna capat poftei de averi prin adaugirea de averi. Cind cele poftite sint cu putinta se poate pune capat poftei prin satisfacerea poftei; dar cind cele poftite sint cu neputinta, un singur lucru trebuie sa urmarim: sa indepartam de la noi pofta; altfel nu-i cu putinta sa-ti linistesti sufletul. Asadar, ca sa nu ne chinuim zadarnic sufletul, sa parasim dragostea de averi, care ne supara necontenit si niciodata nu poate sa taca, si sa ne indreptam spre o alta dragoste, care ne face fericiti si are multa usurinta. Sa dorim comorile cele de sus! Nici oboseala nu-i atit de mare, iar cistigul, nespus. E cu neputinta sa nu izbutesti cind priveghezi cit de cit, cind esti cu mintea treaza, cind dispretuiesti averile, dupa cum neaparat trebuie sa pierzi comorile cele de sus cind esti robit de averi si inlantuit de ele.
Gindindu-te, dar, la toate acestea, alunga din sufletul tau pofta aceasta rea dupa averi si bani. Nici asta n-o poti spune: ca daca esti lipsit de comorile cele viitoare, esti fericit cu comorile acestea pamintesti. Dar chiar daca ar fi asa, asta ar fi cea mai mare pedeapsa si chin. Dar nu-i cu putinta asta. Pofta de bani si de averi, inainte de a te arunca in iad, te arunca aici, pe pamint, in niste chinuri groaznice. Pofta aceasta a darimat multe case, a dezlantuit cumplite razboaie, a silit pe multi sa-si puna capat zilelor; dar inainte de aceste primejdii prihaneste nobletea sufletului; il face pe om las, lipsit de curaj, obraznic, mincinos, clevetitor, rapitor, lacom si adeseori il impinge sa savirseasca cele mai mari pacate.
Poate insa ca te incinta sa vezi stralucirea argintului, multimea slugilor, frumusetea caselor, cinstea si respectul cind iesi in oras!
- Cum se poate vindeca rana aceasta grea?
-Daca te gindesti ce fac din sufletul tau bogatiile; daca te gindesti cit il intuneca, cit il pustiesc, cit il fac de nerusinat, cit il uritesc. Daca te gindesti cite rele ai savirsit ca sa aduni atitea averi; daca te gindesti cu cite oboseli si cu cite primejdii iti pastrezi bogatiile. Dar, mai bine spus, nici nu le poti pastra pina la sfirsit, ci tocmai cind ai inlaturat toate primejdiile, atunci vine moartea si de multe ori arunca toate bogatiile tale in miinile dusmanilor tai, iar pe tine te duce cu miinile goale, fara sa poti lua ceva din toate averile tale, ci numai ranile si buboaiele ce le-ai capatat din pricina lor. Asa pleaca sufletul tau de pe lumea aceasta!
Cind vezi, dar, pe cineva stralucind pe dinafara din pricina hainelor si din pricina suitei lui numeroase, cerceteaza-i cu de-amanuntul constiinta lui si vei gasi inauntru numai pinza de paianjen, vei vedea mult praf. Gindeste-te la Pavel si la Petru! Gindeste-te la Ioan Botezatorul si la Ilie! Dar, mai bine spus, gindeste-te la insusi Fiul lui Dumnezeu, Care nu avea unde sa-Si plece capul. Imita-L pe El si pe robii Lui! Gindeste-te cit de mare si de nespusa este bogatia lor! Iar daca dupa ce ai privit putin bogatiile lor ti se intuneca iarasi mintea si vederea din pricina bogatiilor de pe pamint, ca si cum te-ar fi lovit intr-un naufragiu niste valuri puternice, asculta hotarirea lui Hristos, Care-ti spune ca este cu neputinta sa intre bogatul in imparatia cerurilor. Pune in fata acestei hotariri a lui Hristos muntii, pamintul si marea si prefa-le pe toate, daca vrei, cu mintea in aur. Vei vedea ca toata aceasta bogatie de aur nu egaleaza pierderea imparatiei cerurilor. Imi vorbesti de atitea si atitea hectare de pamint, de zece, de douazeci sau chiar mai multe case, de tot atitea bai, de mii de robi sau de doua ori pe atitia, de trasuri ferecate in aur si argint! Eu iti spun numai atita: Daca fiecare dintre voi, bogatilor, si-ar parasi saracia lui - ca bogatia voastra e saracie fata de aceea de care vreau sa va vorbesc - si ar ajunge proprietarul intregii lumi; daca fiecare din voi ar avea sub stapinirea lui atitia oameni citi sint acum peste tot pe pamint si pe mare; daca fiecare din voi ar stapini toate: lumea, pamintul, marea, casele, orasele si neamurile; daca pretutindeni toate izvoarele i-ar izvori aur in loc de apa, ei bine, eu voi spune ca un om atit de bogat nu face trei parale daca pierde imparatia cerurilor! Daca se chinuiesc cumplit cei care iubesc aceste bogatii trecatoare, atunci cind nu le dobindesc, ce n-ar mingiia, oare, daca si-ar da seama cit de mari sint bogatiile cele negraite de pe lumea cealalta? Nimic! Nu-mi vorbi mie de bogatia averilor, ci gindeste-te la paguba mare ce o sufera indragostitii de averi din pricina averilor lor! Pierd cerul de dragul bogatiei lor; patesc la fel ca unul care pierzind onorurile cele mari din palatele imparatesti, are numai o gramada de baligar si se fuduleste cu ea. Ca intru nimic nu se deosebeste multimea bogatasilor de o gramada de baligar. Dar, mai bine spus, baligarul e mai bun decit averile; e de folos si pentru ingrasarea pamintului si pentru incalzitul bailor si pentru multe alte treburi de acest fel; dar aurul ingropat la nimic din acestea nu este de folos. Si de-ar fi numai nefolositor! Dar asa, daca nu este intrebuintat cum trebuie, aurul aprinde multe cuptoare in sufletul stapinului lui, da nastere la nenumarate rele. Din pricina asta scriitorii pagini au numit iubirea de argint acropola a rautatilor, iar fericitul Pavel a numit-o, cu mult mai bine si mai nimerit, radacina a tuturor relelor.
Gindindu-ne la toate acestea, sa invatam sa rivnim cele ce merita a fi rivnite. Sa nu rivnim case stralucite si nici mosii intinse, ci pe barbatii care au multa indraznire inaintea lui Dumnezeu, pe cei care se imbogatesc in ceruri, pe stapinii acelor comori, pe cei cu adevarat bogati, pe cei saraci de dragul lui Hristos, ca sa dobindim bunatatile cele vesnice, cu harul si cu iubirea de oameni a Domnului nostru lisus Hristos, cu Care Tatalui impreuna cu Sfintul Duh, slava, putere, cinste, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin”.
(Din “Omiliile la Matei“, Sf. Ioan Gura-de-Aur)

Persoanele diagnosticate cu cancer au acum o solutie neinvaziva pentru a trata afectiunea

"Dacă reuşiţi să întăriţi apărarea organismului vostru, el va fi atât de bine înarmat, încât confruntat cu această rezistenţă, duşmanul, adică boala, se va întoarce din drum. Dovada: s-au observat în timpul unor epidemii anumite persoane care circulau liniştite printre bolnavi fără să se contamineze; în timp ce altele, care îşi luau tot felul de măsuri de precauţie, cădeau pradă bolii. De ce? Pentru că, la primele, terenul nu era favorabil instalării microbilor. Atunci când un loc este bine protejat, duşmanul rămâne neputincios.
Iată de ce este atât de important ca, în loc să ne concentrăm asupra bolii, să începem prin a studia sănătatea: legile care asigură menţinerea ei, factorii al căror rezultat este ea (respiraţia, nutriţia, comportamentul) şi care trebuie învăţate de toţi. Aici începe adevărata medicină."
Omraam Mikhaël Aďvanhov

O metoda noua care trateaza cancerul fara operatie
Persoanele diagnosticate cu cancer au acum o solutie neinvaziva pentru a trata afectiunea: prin metoda HIFU-HCU. In ce consta ea si care sunt avantajele, ne spune dr. Nicolae Verga, medic primar radioterapie-oncologie si specialist HIFU.
Este vorba despre o noua solutie neinvaziva care trateaza tumorile canceroase cu ajutorul ultrasunetelor focalizate si reprezinta in momentul de fata, "singura alternativa viabila la metodele clasice de tratament cunoscute in Romania", ne spune specialistul HIFU, dr. Nicolae Verga, Directorul Medical al Centrului Clinic HIFU Terramed, primul din Romania care trateaza tumorile canceroase cu ajutorul acestei metode.
Desi o premiera in Romania, HIFU-HCU (hipertermia conformationala cu ultrasunete) este folosita cu succes de peste 15 ani in state din Europa, Asia si America. Romania este cea de-a patra tara din Comunitatea Europeana unde functioneaza un astfel de aparat si unde se practica ablatia prin hipertermie conformationala cu ultrasunete.
Cand e recomandat acest tratament?
Abia dupa o evaluare preliminara a imaginilor CT sau RMN, precum si o detaliere cat mai precisa a tratamentelor chimioterapice si radioterapice, pacientul este programat sau nu pentru un tratament HIFU. Specialistii sustin ca noua metoda se foloseste pentru a trata formatiunile tumorale benigne sau maligne localizate in: ficat, rinichi, pancreas, os, san, uter, sfera ORL, prostata, muschi, tesutul adipos.
"Nu toate tumorile sunt chimio sau radio sensibile si in aceste cazuri avem la indemana tratamentul HIFU, care spre deosebire de chimioterapia si radioterapia care au un grad inalt de toxicitate si agresivitate s-a dovedit ca nu produce fenomene de rezistenta sau intoleranta terapeutica si nici nu ataca tesuturile invecinate", explica specialistul HIFU.
Chimioterapia provoaca o stare generala afectata, alopecie, diaree, scaderea leucocitelor, a hematiilor, anemie. Cu toate ca aceste reactii sunt reversibile pe timp scurt, ele scad durata de viata a pacientului.
Radioterapia se foloseste loco-regional pentru tumora definita si pentru regiunile unde metastazeaza. In urma ei, pacientului se confrunta cu arsuri pe piele, anemie, scaderea apararii organismului, fibroze extinse.
Tratamentul chirurgical are marele dezavantaj ca amputeaza foarte mult in jurul tumorii, iar bolnavul postoperator suporta socul care se manifesta prin pierderi de sange, infectii, recuperarea fiind foarte anevoioasa.

Avantajele tratamentului:
-nedureros, nesangerand, fara soc chirurgical, fara perioada postoperatorie, practic lipsit de infectii intra si postchirurgicale, usor de suportat de catre bolnav;
-fara necesitatea consumului de sange sau preparate din sange uman;
-precis in privinta limitelor oncologice;
-sigur in privinta efectului terapeutic;
-scurt (in medie de 5-500 de ori mai scurt) ca timp necesar tratamentului specific;
-nu produce fenomene de rezistenta sau intoleranta terapeutica;
-fara efectele secundare ale radioterapiei;
-ecologic, fara necesitatea radioprotectiei;
-poate fi aplicat pacientilor in varsta de peste 3 ani;
-imunostimulant.

In ce situatii este contraindicat?
-Tumori in organe care contin gaze (plaman, stomac, intestin subtire), fara contact cu peretele toracic sau abdominal;
-Tumori mediastinale
-Tumori ale coloanei vertebrale (contraindicatie partiala, decizia comisiei medicale)
"Tratamentul depinde si de bolile asociate. El se poate repeta ori de cate ori este nevoie in caz de recidiva. Doar la persoanele varstnice cu probleme cardiovasculare sau diabet poate interveni un efect advers cauzat de anestezie. In afara de interventiile efectuate pentru cancerul la san care necesita doar sedare, in celelalte cazuri se recurge la anestezie pentru a evita miscarea sau a oricarui disconfort", precizeaza dr. Mihaela Verga, medic primar radiologie si imagistica medicala si specialist HIFU.
Care este pretul unei sedinte HIFU?
Pentru tratarea tumorilor mici sunt necesare aproximativ doua ore, iar in cazul unor tumori mai mari sunt necesare intervale de tratament mai lungi. "In Anglia, costul unui tratament HIFU este de 19.000 euro, iar la noi este de aproximativ 1500 de euro, tinand cont si de dimensiunea tumorii. Pentru o tumora benigna, cum este fibromul uterin sau fibroadenomul mamar, costurile se ridica la 1200 de euro, iar in cazul unei tumori maligne de dimensiune mai mica se ajunge la 1500 euro", adauga dr. Mihaela Verga.
Se va incerca si adordarea problemei suportarii costurilor de catre Casa Nationala de Asigurari, insa specialistii au precizat ca deocamdata tratamentul nu este decontat de Casa Nationala de Asigurari in nicio tara.

De unde a pornit aceasta metoda?
Ideea aplicarii ablatiei prin hipertermie conformationala cu ultrasunete in Romania a aparut datorita necesitatii unui tratament conformational neinvaziv care sa rezolve fara dureri si fara alte costuri biologice excizia imediata si definitiva a tumorilor.
1950 - 1960: William si Frank Fry au tratat cu HIFU pacienti cu boala Parkinson si alte afectiuni neurologice.
1989: Dr. Wang Zhibiao si Prof Ruo Feng au inceput cercetarile efectelor ultrasunetelor asupra tesuturilor.
1996: Dr. Wang Zhibiao si colaboratorii au tratat pentru prima data o tumora a osului la un pacient la Institutul de Inginerie Medicala a Ultrasunetelor din cadrul Universitatii de Stiinte Medicale din Chongqing.
In prezent tehnologia HIFU descoperita si optimizata de Dr. Wang Zhibiao si Prof Ruo Feng este utilizata in mai mult de 300 de spitale in China. In lume, echipamentele sunt utilizate in China dar si in alte tari: Anglia, Italia, Spania si Rusia. Din anul 2009, Romania este cea de-a patra tara din Comunitatea Europeana unde functioneaza un astfel de aparat si unde se practica ablatia prin hipertermie conformationala cu ultrasunete.
Parerea specialistului
Dr. Nicolae Verga, medic primar radioterapie-oncologie si Directorul Medical al Centrului Clinic HIFU Terramed, primul din Romania care trateaza tumorile canceroase cu ajutorul acestei metode
"Avem aceasta metoda ecologica, neinvaziva, fara soc chirurgical care foloseste unde ultrasonore mecanice si nu radiatii ionizate. Nu presupune durere, sangerare, expunere la infectii. In urma aplicarii metodei, pacientul se recupereaza foarte repede. Practic, acest echipament permite localizarea si vizualizarea tumorii, iar cu ajutorul unui fascicul de ultrasunete cu inalta energie (similare celor folosite in ecografie) se incalzeste si se distruge tesutul tumoral fara a afecta structurile tisulare invecinate".

de Ioana Marosan
http://www.topsanatate.ro/articol/o-metoda-noua-care-trateaza-cancerul-fara-operatie-29749.html

marți, decembrie 01, 2009

LA MULTI ANI, ROMANIA!

LA MULTI ANI, ROMANIA!
La multi ani, fratilor! Domnul sa va binecuvanteze oriunde aţi fi! Domnul sa binecuvinteze Romania si să ingăduie împlinirea Voii Sale!